Курсеви /

Акредитација и сведочанства

Азбукум књижара

Учимо српски 1

Serbian Language for Beginners + Audio Files + Dictionary translated into 11 languages

Детаљније

Захваљујући људима и сарадницима у „Азбукуму” Србија је сваки пут када сам дошао била јединствено искуство. Ангажовање, љубазност и гостољубивост - то су први придеви које ја увек користим за опис. Не само да дугујем захвалност за...

Роберт Мајснер,
Немачка (2001. и 2003.)

 

Центар Азбукум је носилац статуса ЈПОА за програме српског језика као нематерњег/страног (Jавно признатог организатора активности образовања одраслих).

Решењем под бројем 128-022-472/2017-01 од 22. децембра 2017. године програми српског језика као нематерњег/страног акредитовани су од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, за нивое А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2 Азбукума

 


 

Удружење Азбукум налази се на списку акредитованих носилаца ЈПОА статуса сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs/obrazovanje-odraslih

Увид у целокупан документ може се добити на писмени захтев упућен архиви Центра Азбукум на azb@azbukum.edu.rs


Центар Азбукум издаје неколико типова сведочанстава:

 1. Након регуларних курсева српског језика (Ј1-5) и/или курсева из културе Срба (К1-6) студент добија сведочанство о похађању наставе у Азбукуму.

2. Након регуларних курсева српског језика (Ј1-5) и минимум четрдесет часова наставе, студент стиче право да полаже финални тест знања из српског језика и добије одговарајуће сведочанство са оценом нивоа знања.

3. Након интернет курсева (Д1-3) такође се добија Сведочанство. Интернет курсеви Д1 и Д2 окончавају се завршим тестом. Полазник добија сведочанство о похађању интернет курса и оцену стечену на тесту. Полазници на Д3 курсу треба да пређу најмање десет лекција предвиђених програмом да би стекли право за полагање завршног теста.

4. На захтев студента Азбукум издаје и званични извештај, са детаљним описом курса, бројем одржаних часова, наставним материјалима који су коришћени у раду,  постигнутих резултата студента, као и професорских утисака о студенту. Извештај потписују ментор и асистент курса, као и директор Центра Азбукум.

5. Азбукум нуди и могућност добијања Сведочанства кандидатима који нису били полазници наших курсева, а потребан им је документ о нивоу знања српског језика. Кандидат у том случају мора да полаже тест знања српског језика након чега добија Сведочанство са одговарајућом оценом.