Курсеви /

Српски језик /

Опис наставе

Азбукум књижара

Учимо српски 1

Szerb nyelv kezdőknek + hanganyag + szótár tizenegy nyelven

Детаљније

Помогли сте ми да проговорим српски. Ви сте ми дали „крила”. Ви сте од мене створили великог пријатеља Срба и Србије...

Ана Топор-Марин,
Румунија (1996. и 1998.)

Типичан Азбукумов распоред, структура часова, трајање студија, тестови. сведочанства која издаје Азбукум Центар..

Настава

Настава се одржава сваким радним даном. Час траје 45 минута. Укупан број часова зависи од планираног броја часова у оквиру једног курса, као и од комбинације курсева за коју се студент одлучи.

Викендима се обично организују додатне активности: шетње, екскурзије, дружења, спортска такмичења и друго.

Максималан број полазника у групи може бити осам до десет.

 


Током летњих курсева максималан број полазника у групи је десет. Током године у групи може бити највише осам студената. Викендима се обично организују додатне активности: шетње, екскурзије, дружења, спортска такмичења и друго.

Ментори и асистенти

Сваки ниво има свог ментора-предавача и асистента-предавача. Ментор је задужен за већи део наставе током курса, распоред, бригу о постигнутим резултатима студената у групи, као и за додатно стимулисање студената који имају потешкоћа у савлађивању градива. Ментор је студентима на располагању сваки дан за индивидуалне консултације.

Пријемни тест

Пре почетка курса сви студенти, осим апсолутних почетника, раде пријемни тест да би се прецизно утврдио ниво на ком ће студирати. Тест се састоји из два дела: писменог теста који траје један и по сат, и усменог испита приликом коjeг полазник разговара са минимум два или три предавача. На основу резултата теста, као и изражених интересовања, полазник почиње свој курс на најадекватнијем нивоу.

Завршни тест и сведочанства

Завршни тест може да полаже сваки полазник након одслушаног курса од минимум 40 часова. Након тога може добити Азбукумово Сведочанство о похађању курса.
У укупну оцену рада током курса улази:
резулатат Завршног теста 50%
домаћи задаци 20%
присуство на часовима и активност у настави 30%
За сваки ниво постоји посебно припремљен Завршни тест и он се састоји од следећих компоненти:
1. Читање и разумевање
2. Знање граматике
3. Богатство речника
4. Познавање ћириличног писма
5. Писање есеја

Оцене

Коначна оцена даје се на скали од одличан (А) до не задовољава (Е)

А (одличан)
Б (врло добар)
Ц (добар)
Д (задовољава)
Е (не задовољава)

Званични извештај

Уз Сведочанство, студент на лични захтев може добити и званични извештај којим се описује садржај курса и даје мишљење о његовом раду и напретку током курса. Писмо потписују ментор и асистент курса, као и директор Центра Азбукум.