Курсеви /

Српски језик /

Нивои курсева

Азбукум књижара

Учимо српски 1

Српски језик за почетнике + звучни записи + речник преведен на једанаест језика

Детаљније

Имајући на уму колико вере имам у Вас и Ваш тим, требало би да се захвалим свима вама, а не Ви мени. Ви сте окупили људе који би били понос сваком универзитету Западне Европе – не само сјајне предаваче, већ изнад свега људе суптилне, мудре...

Теодор де Јонг,
Холандија (2006/7)

Према Азбукумовој скали знања српског језика, постоји пет нивоа: почетни (Ј1), нижи (Ј2), средњи (Ј3), високи (Ј4) и специјалистички (Ј5).

Основни курсеви

(Ј1) Почетни
(Ј2) Нижи
(Ј3) Виши
(Ј4) Високи

 

Почетни ниво (Ј1) је резервисан за оне који до доласка у Азбукум нису никада учили српски или су на самом почетку свог студирања.

 

Нижи ниво (Ј2) је намењен онима који донекле, мада још несигурно, владају основним граматичким облицима и поседују сужен речнички фонд. Њима предстоји утврђивање до тада научених, као и присвајање нових граматичких образаца, богаћење речника а самим тим и "проговарање".

 

Виши (Ј3) и високи (Ј4) ниво отворени су за студенте који довољно добро познају граматику српског језика и активно се труде да је, с мање или више успеха, примене у пракси. Како полазници ова два нивоа већ поседују завидан фонд речи, њихов задатак је да обогате своје знање језичким нијансама: колоквијализмима, жаргоном, адекватном употребом различитих функционалних стилова и другим.

 

Пре почетка наставе сви полазници, осим апсолутних почетника, раде класификациони тест да би се прецизно утврдили нивои на којима се налазе.

 

На сваком нивоу предају минимум два предаваца. Пре почетка курса сви (осим почетника) полажу пријемни тест да би се одредио тачан ниво на ком се налазе. Сваки ниво има минимум два предавача. На сва четири нивоа интензивно се изучавају језичка структура и речник, многобројни конверзациони модели као и различити стилови изражавања. Уз помоћ бројних писмених и усмених вежби, те аудио и видео записа, полазници након одслушаног курса неоспорно примећују свој напредак. Већ после пар недеља слободније се и успешије служе српским језиком у свакој ситуацији.

 

За сваки ниво је креиран посебан Азбукум Приручник за учење српског језика.

 

(Ј5) Специјалистички курс српског језика

Овај курс је намењен предавачима, постдипломцима и студентима заврших година на славистичким катедрама који желе да обогате своје знање српског језика. У оквиру пажљиво комбинованих предавања, вежбања и конверзације биће понуђени модели из области акцентологије, лексикологије и синтаксе, те говорних чинова, фразеологије и стилистике. Уједно се врши и посебан осврт на промене у језику током последњих пола века.

Предавачи:

др Душанка Вујовић, Филозофски факултет, Нови Сад
др Жељко Марковић, Филозофски факултет, Нови Сад
др Марина Курешевић, Филозофски факултет, Нови Сад
Биљана Новковић-Аџаип, Азбукум Центар, Нови Сад
др Марија Милосављевић, Институт за језик, Београд
мр Бојана Ђорђевић, Азбукум Центар, Београд
мр Милица Динић, Азбукум Центар, Београд