Азбукум књижара

Азбукум књижара

Учимо српски 1

Curso elemental de serbio + CD audio + diccionario en once lenguas

Детаљније

Бити бивши, а надам се и будући, студент Центра Азбукум значи заувек бити срдачно везан за српски језик, српску историју, богату културу и верне пријатеље...

Сузана Навара,
Данска (1996. и 1998.)

 

Азбукумова издања:

 

 

Учимо српски 2

4. издање

Аутори:

Наташа Милићевић Добромиров, Биљана Новковић Аџаип, Милица Кричковић, Сања Секач

208 страна, пун колор, ћирилица и латиница, ЦЕФ: А2-Б1

(Центар Азбукум, 2022/ ISBN 978-86-900624-2-3)

цена: 28 Евра

Уџбеник је намењен свима који познају основе српске граматике и донекле се служе језиком, али су још увек несигурни и треба им помоћ у учењу. Ово је четврто издање истоименог уџбеника, сада сасвим прерађенo и обогаћенo садржајем. Састоји се од девет лекција интересантне теме из свакодневног живота, традиције и културе Срба. Уз лекције постоји и пратећа Вежбанка, три ревизорна теста, граматички преглед, списка грагола са глаголским видом иглаголским рекцијама. Богата збирка звучних записа и Приручник за предаваче могу се скинути са итернета.

Уз ово издање постоји и АОС програм од девет интерактивних лекција који се налази на Азбукумовој онлајн платформи https://aos.azbukum.edu.rs/sr и може се користити уз доплату.

 

 

АЗ БУКИ СРПСКИ 3

Најновији програм за Б1 и Б2 нивое за младе

1. издање

Аутори:

Наташа Милићевић-Добромиров, Биљана Новковић Аџаип, Милица Кричковић, Сања Секач

208 страна, пун колор Нивo (ЦЕФ): Б1, Б2

(Центар Азбукум, прво издање 2020 / ISBN-978-86-900624-1-6)

цена: 33 Евра

Ово је уџбеник намењен младима узраста 12 до 17 година који већ добро говоре српски, али им је потребна подршка у исправљању грешака, богаћењу речника, грађењу сопственог стила и јачању моћи разумевања. Аз буки српски 3 могу користити и старији полазници курсева на Б нивоима јер су теме савремене и занимљиве, а материјал нуди мноштво могућности за вежбе и проширивање знања.

Уџбеник нуди 16 лекција, богату збирку звучних записа, граматички преглед, правописна правила, рекцију глагола, списак израза по лекцијама и решења задатака. Саставне делове уџбеника (постављени су на интернету) представљају: Вежбанка, ревизорни тестови за Б1 и Б2 нивое и Приручник за предаваче.

 

 

МИНИМАЛНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА

1. издање

Ауторка:

Биљана Новковић Аџаип

(Центар Азбукум, 2018/ ISBN 978-86-900624-0-9)

цена: 10 Евра

ЦЕФ: А1, А2

Овaj речник српског језика доноси корпус најфреквентнијих речи и изразе преведених на шест језика: енглески, немачки, руски, француски, мађарски и шпански језик. Уз преводе речи, дат је индекс појмова за лакше сналажење, као и списак тема за прегледнији увид у корпус (породица, дом, посао, храна, спорт, здравље, итд.).

Изузетно је користан за све који уче српски и тренутно су на почетном или нижем нивоу (А1 и А2).

Речник је такође одличан ослонац и предавачима српског као страног/нематерњег језика јер нуди јасна слика неопходних речи и израза које њихови ђаци/суденти треба да савладају до преласка на Б1 ниво. 

 

АЗ БУКИ СРПСКИ +

за младе (12-16 година)
1. издање

Ауторке:

Наташа Милићевић-Добромиров, Биљана Новковић Аџаип, Милица Кричковић

(Центар Азбукум, 2017/ ISBN 978-86-908295-9-0)
144 стране, пун колор

цена: 22 Евра

ЦЕФ: А1

Аз буки српски + је најновији програм Центра Азбукум намењен младима који почињу да уче српски језик. Ради се о занимљивом и систематичном курсу за учење српског који се састоји од лекција, вежбанки, игара, звучних записа, тестова и речника са преводом речи на енглески, немачки, руски, француски и мађарски језик. Богато илустрован и у пуном колору Аз буки српски + доноси грађу која ће учење учинити забавним, а садржај сваког часа обогатити занимљивим темама, текстовима и вежбама. Пажљиво је осмишљено постепено усвајање свакодневних ситуационих модела што помаже лакшем и бржем сналажењу у српском. Богаћењем речника кроз игре, вежбе читања и слушања, млади ће брзо и лако почети да се осамостаљивањем у говору, читању и писању.

Аз буки српски + намењен је узрасту од 12 до 16 година, али се лако може користити и у раду са млађим или старијим полазницима.

Садржај програма чине уџбеник (лекције, бежбанка, игре, звучни записи, решења вежби) и додатни материјал који се скида са интернета уз помоћ шифре која се налази у уџбенику. У додатном материјалу налазе се Речник са преводом речи на пет језика, Тестови и Приручник за предаваче.

 

 

УЧИМО СРПСКИ 1

7. издање

Аутори:

Наташа Милићевић Добромиров, Биљана Новковић Аџаип

(Центар Азбукум, 2023/ ISBN 978-86-908295-7-6)
256 страна, пун колор

цена: 26 Евра

ЦЕФ: А1, А2

Ово је програм за почетни ниво учења српског језика као страног. „Учимо српски 1“ доноси нов, освежен и функционалан приступ учењу српског. Обогаћен је новим темама, савременим текстовима, приказом свакодневних ситуација, граматичким вежбањима и богатом збирком аудио записа. У књизи се налазе лекције, вежбанка, тестови, преглед основа граматике, аудио материјали и вежбе за лакше усвајање гласова и писма српског језика. Уз уџбеник „Учимо српски 1“ иде и проширени речник са преводом српских речи на једанаест језика: енглески, руски, немачки, француски, италијански, шпански, румунски, мађарски, грчки, арапски и пољски језик.
„Учимо српски 1“ можете купити у Азбукуму.

 

 

Учимо српски 1 + цд

3. издање

Аутори:

Наташа Милићевић Добромиров, Биљана Новковић

(Центар Азбукум, 2009)
ЦЕФ: А1, А2
152 стране, пун колор

цена: 22 Евра / ТРЕНУТНО на снижењу: 17 Евра (ограничен број преосталих примерака)

Учимо српски 1 је намењен људима који тек почињу да уче српски или имају минимално предзнање. Према европској скали знања језика (ЦЕФ), Учимо српски 1 одговара нивоима А1 и А2. Састоји се од тринаест лекција, шест ревизорних тестова, три квиза, систематичног прегледа граматике, пуно вежбања граматике, писања, читања, разумевања. Ту је и аудио цд са више од 70 минута звучних записа.

 

 

Учимо српски 2 + аудио

обновљено 3. издање

Аутори:

Наташа Милићевић-Добромиров, Љиљана Ћук, Наташа Радуловић

(Центар Азбукум, 2011/ ISBN 978-86-908295-5-2)
160 страна

цена: 22 Евра

Сликовит, занимљив и користан уџбеник за оне који већ познају основе српске граматике, а желе да се језиком служе боље. Књига нуди интересантне тем за присвајање новог вокабулара, као и нових граматичких деоница. Уз ову књигу може се лако стићи до нивоа слободног изражавања на српском језику у готово свим ситуацијама.

Књигу можете купити у Азбукуму, као и у у књижарама широм Србије.

 

 

НАЈНОВИЈЕ ИЗДАЊЕ
СУПЕР СРПСКИ (лекције, вежбанка, тестови и аудио)

Једини програм за високи ниво учења српског као страног:

2.допуњено издање

Аутори:

Наташа Милићевић-Добромиров, Биљана Новковић, Дејана Војновић, Милица Кричковић

152 стране, пун колор Ниво (ЦЕФ): Б2, Ц1, Ц2

(Центар Азбукум, друго издање 2016)

цена: 33 Евра

Ово је програм за учење српсоког језика за високе нивое (Ц1 и Ц2). Најновије издање нуди лекције које приказују савремени српски језик и нуде интересантне теме, конверзацијске моделе. Ту су вежбе читања и разумевања текстова, усменог изражавање на различите начине, вежбе синонимије и хомонимије, прикази идиома и жаргона и реченичних констуркција. Уџбеник има богат извор звучних записа, Читанку из савремене српске књижевности, преглед граматике са вежбањима и решења, као и Вежбанку (која се налази у прилогу на интернету).
Вежбанка од 78 страна доноси додатна вежбања у оквиру датих лекција.
Тестови чине саставни део Вежбанке и помажу кориснику „Супер српског“ да прати свој напредак.
Уџбеник и Вежбанка нуде наставни материјал који се може користити на програмима који покривају 100 и више сати наставе.

Лекције
Читанка
Звучни записи
Вежбанка
Тестови

 

 

Граматика српског језика са вежбањима и решењима

Аутори:

Марина Курешевић, Драгана Белегишанин-Закић

(Центар Азбукум, 2016)

195 страна, ниво (ЦЕФ): А1, А2, Б1 и Б2

цена: 20 Евра

Изузетна књига за самостално учење или као додатни материјал уз дописне курсеве од почетног до средњег нивоа знања. Објашњења граматичких правила српског језика дата су у кратким сегментима, са пуно примера, вежбања и решењима (на крају књиге).

Сва објашњења су писана паралелно на српском и енглеском језику.

Књига се може набавити само у Центру Азбукум.

 

 

 

 

 

Аз буки српски 1 + Вежбанка 1 + цд

за децу која уче српски, узраста 8 до 12 година

Аутори:

Наташа Милићевић-Добромиров, Биљана Новковић, Мерима Аранитовић

(Центар Азбукум, 2008)

формат: 23,5 х 26 цм

пун колор

Распродато

Једноставан и сликовит програм за децу која немају никакво или поседују минимално знање српског језика, узраста 8 до 12 година, било да су српског или страног порекла.
Аз буки српски 1 састоји се од уџбеника, вежбанке и цд.

Кроз стрипове, приче, песме и квизове, дају се основе српског језика, оба писма, конверзациони модели, вежбе писања, слушања, читања и разумевања. Посебна пажња је посвећена свакодневним ситуацијама које деци омогућавају да се упознају не само са основним фондом речи, већ и са основним знањима о Србији, њеној култури, историји и географским особеностима.

Уз сваку лекцију иде речник (српски - енглески - немачки- француски).
На крају уџбеника налази се Упутство за предаваче и родитеље које пружа корисне савете и идеје како да се што успешније и лакше помогне детету да проговори српски језик.

 

 

 

 

 

АЗ БУКИ СРПСКИ 2

за децу и младе

1. издање

Аутоке:

Наташа Милићевић-Добромиров, Дејана Војновић, Милица Кричковић

164 стране, пун колор

(Центар Азбукум, 2016/ ISBN 978-86-908295-8-3)

цена: 25 Евра

ЦЕФ: А2

Аз буки српски 2 је први програм овог типа на свету: намењен је деци и младима који желе да усаврше своје оскудно знање српског. Писан је за узраст од 11 до 15 година. Ипак, програм могу користити и старији и млађи од наведеног доба јер представља савршену комбинацију атрактивно представљеног материјала и систематичног приступа. Намењен је онима који већ имају неко предзнање: говоре, али праве грешке у изражавању и/или писању и често се осећају несигурно када треба да користе српски језик. Аз буки српски 2 доноси неопходну комбинацију наставних материјала који проверено олакшавају учење српског. У овом се програму налазе лекције и вежбанке пуне забавних тема, занимљивих игара и изазовних задатака. Право благо представљају звучни записи и вежбе које их прате. Они су креирани тако да симулирају ситуације из свакодневице које се тичу живота младих, а нуде и занимљиве приче и вежбе разумевања којима се боље увежбава научено. Осим лекција, вежбанке и звучних записа, Аз буки српски 2 има и читанку, ревизорне тестове, преглед граматике и речник са преводом речи из лекција на пет језика: енглески, руски, немачки, француски и мађарски. Будући да је визуелно изузетно атрактиван, а садржајно високо креативан и стимулативан, овај материјал представља непроцењиву помоћ у настави српског језика као страног за децу и младе. За предаваче је припремљен Припручник који их води кроз лекције, а за говорнике вољне да науче српски у ијекавској варијанти, обезбеђени су текстови за читање преиначени на ијекавицу.

Звучни записи, Речник, Упутства за предаваче и Текстови у ијекавској варијанти могу се преузети са интернета уз шифру коју свака књига носи са собом.

 

 

 

 

Распродате књиге:

 

Основе српске граматике

Аутор:

др Вера Васић.

(Центар Азбукум, 1996)

Распродато

Сажет и сликовит преглед основа српске граматике, од фонетике до синтаксе.

 

 

Учимо српски 2 + касета

Аутори:

Драгана Белегишанин-Закић, Саша Гламочак, Наташа Милићевић-Добромиров.

(Центар Азбукум, 2000)

Распродато

По свом садржају, граматичким пољима и вокабулару који обрађује, ова књига представља наставак уџбеника "Учимо српски 1". Ново издање је изашло из штампе 2006. године.