Курсеви /

Акредитација и сведочанства

Азбукум књижара

Учимо српски 1

اللغة الصربية للمبتدئين المستوى الأول + التسجيلات الصوتية + قاموس يحتوي على أحدعشر لغة

Детаљније

Искуство у АЗБУКУМ-у једно je од најбољих искустава у мој животу. Професори су имали увек времена за мене и били су више него стрпљиви док су ми објашњавали тешке конструкције српског језика. Сви инструктори су били високо...

Џон Ешбрук,
САД (1996. и 1997.)

 

Прва акредитација од 2017. године

Решењем под бројем 128-022-472/2017-01 од 22. децембра 2017. Године акредитовани су програми српског као нематерњег/страног језика за нивое А1, А2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2.

 

Друга акредитација од 2023. године

Решењем под бројем 62-211/ 2022-04/4 од 31. марта 2023. године акредитован је програм учења српског као страног/нематерњег/завичајног за ниво А1. [PDF]

Решењем под бројем 62-212/2022-04/4 од 31. марта 2023. године акредитован је програм учења српског као страног/нематерњег/завичајног за ниво А2. [PDF]

Решењем под бројем 62-213/2022-04/4 од 3. априла 2023. године акредитован је програм учења српског као страног/нематерњег/завичајног за ниво Б1. [PDF]

Решењем под бројем 62-214/2022-04/4 од 3. априла 2023. године акредитован је програм учења српског као страног/нематерњег/завичајног за ниво Б2. [PDF]

Решењем под бројем 62-215/2022-04/4 од 13. априла 2023. године акредитован је програм учења српског као страног/нематерњег/завичајног за ниво Ц1. [PDF]

Решењем под бројем 62-216/2022-04/4 од 13. априла 2023. године акредитован је програм учења српског као страног/нематерњег/завичајног за ниво Ц2. [PDF]


Центар Азбукум издаје неколико типова сведочанстава:

 1. Након регуларних курсева српског језика (Ј1-5) и/или курсева из културе Срба (К1-6) студент добија сведочанство о похађању наставе у Азбукуму.

2. Након регуларних курсева српског језика (Ј1-5) и минимум четрдесет часова наставе, студент стиче право да полаже финални тест знања из српског језика и добије одговарајуће сведочанство са оценом нивоа знања.

3. Након интернет курсева (Д1-3) такође се добија Сведочанство. Интернет курсеви Д1 и Д2 окончавају се завршим тестом. Полазник добија сведочанство о похађању интернет курса и оцену стечену на тесту. Полазници на Д3 курсу треба да пређу најмање десет лекција предвиђених програмом да би стекли право за полагање завршног теста.

4. На захтев студента Азбукум издаје и званични извештај, са детаљним описом курса, бројем одржаних часова, наставним материјалима који су коришћени у раду,  постигнутих резултата студента, као и професорских утисака о студенту. Извештај потписују ментор и асистент курса, као и директор Центра Азбукум.

5. Азбукум нуди и могућност добијања Сведочанства кандидатима који нису били полазници наших курсева, а потребан им је документ о нивоу знања српског језика. Кандидат у том случају мора да полаже тест знања српског језика након чега добија Сведочанство са одговарајућом оценом.