Шта је Азбукум? /

Савет Центра и предавачи

Азбукум књижара

Учимо српски 2

Сликовит, занимљив и користан уџбеник за оне који већ познају основе српске граматике, а желе да се језиком служе боље.

Детаљније

Захваљујући људима и сарадницима у „Азбукуму” Србија је сваки пут када сам дошао била јединствено искуство. Ангажовање, љубазност и гостољубивост - то су први придеви које ја увек користим за опис. Не само да дугујем захвалност за...

Роберт Мајснер,
Немачка (2001. и 2003.)


Центар Азбукум са поносом представља Савет Азбукума и тим предавача српског језика.

Савет

Савет Центра Азбукум сачињавају већином професори Универзитета у Новом Саду, чланови Српске академије наука и уметности као и Матице српске. Водећи рачуна о програмима и курсевима који се током године нуде, они својим саветима активно учествују у раду Центра.

 

др Милорад Радовановић, Филозофски факултет, Нови Сад

др Марија Клеут, Филозофски факултет, Нови Сад

др Вера Васић, Филозофски факултет, Нови Сад

др Јасмина Грковић-Мејџор, Филозофски факултет, Нови Сад

др Данко Шипка, Државни универзитет Аризона, Темпи, Аризона, САД

др Љубинко Раденковић, Балканолошки институт, САНУ, Београд

др Душанка Вујовић, Филозофски факултет, Нови Сад

др Жељко Марковић, Филозофски факултет, Нови Сад

Милена Врбашки, Галерија Матице српске, Нови Сад

др Јелена Ердељан, Филозофски факултет, Београд

др Бранко Бешлин, Филозофски факултет, Нови Сад

др Биљана Шимуновић-Бешлин, Филозофски факултет, Нови Сад

Добрила Мартинов, Матица српска, Нови Сад

мр Наташа Милићевић-Добромиров, Азбукум, Нови Сад

Аутори наставних материјала и предавачи

мр Наташа Милићевић-Добромиров,

директорица Центра Азбукум

Учимо српски 1 (1-3. издање: 2000, 2002, 2009 и 2013; четврто издање у припреми за 2013), Учимо српски 2 (1-3. издање: 2000, 2006, 2012), Аз буки српски 1 (прво издање 2008), Аз буки српски 2 (прво издање, у припреми за 2013), Супер српски (прво издање 2011), Интернет курс српског језика за почетнике Д1, 2000)

Биљана Новковић-Аџаип

Аз буки српски 1 (прво издање 2008), Аз буки српски 2 (прво издање, у припреми уза 2013), Учимо српски 1 (треће издање 2009, четврто издање 2013), Супер српски (прво издање 2011)

Драгана Белегишанин-Закић

Учимо српски 2 (прво издање 2000), Граматика српског језика за странце (прво и друго издање 2002, 2010)

Мерима Симовљевић

Учимо српски 2 (прво издање 2000), Аз буки српски 1 (прво издање 2008)

др Марина Курешевић

Учимо српски 1 (прво и друго издање 2002) и Интернет курс српског језика за почетнике Д1, 2000), Граматика српског језика за странце (прво и друго издање 2002, 2010)

мр Бојана Ђорђевић

Учимо српски 1 (четврто издање у припреми 2013)

др Љиљана Ћук

Учимо српски 2 (треће издање 2006) и Интернет курс српског језика за почетнике Д1 (2000)

Предавачи

Београд

мр Бојана Ђорђевић

мр Марија Милосављевић

Катарина Марковић

Марија Илић

Наташа Милетић

Иван Књижар

Јулија Шапић

Милица Динић

Светлана Богојевић

Маријана Ђивуљски

Нови Сад

Биљана Новковић-Аџаип

Милица Кричковић

Дејана Војновић

Маријана Саватовић

Иван Голушин

Научно-истраживачки Центар Азбукум

Од оснивања 1995. године, многи млади стручњаци из целог света радили су у Центру Азбукум своје магистарске и докторске тезе из области лингвистике, антропологије, религије, историје.

Азбукум им је понудио место за размену идеја, простор за истраживања, контакте и саветнике.

 

У Азбукуму је стално отворен позив за сарадњу на пројектима везаним за српски језик или неку другу област културе Срба, као и за међународне пројекте мултикултуралне размене.