Азбукум књижара

Азбукум књижара

СУПЕР СРПСКИ + цд

Савремени српски језик, интересантне теме, конверзацијски модели, разумевање текстова, изражавање на различите начине, ...

Детаљније

Помогли сте ми да проговорим српски. Ви сте ми дали „крила”. Ви сте од мене створили великог пријатеља Срба и Србије...

Ана Топор-Марин,
Румунија (1996. и 1998.)

 

Азбукумова издања:

 

 

 

МИНИМАЛНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА

1. издање

Ауторка:

Биљана Новковић Аџаип

(Центар Азбукум, 2018/ ISBN 978-86-900624-0-9)

цена: 10 Евра

ЦЕФ: А1, А2

Овaj речник српског језика доноси корпус најфреквентнијих речи и изразе преведених на шест језика: енглески, немачки, руски, француски, мађарски и шпански језик. Уз преводе речи, дат је индекс појмова за лакше сналажење, као и списак тема за прегледнији увид у корпус (породица, дом, посао, храна, спорт, здравље, итд.).

Изузетно је користан за све који уче српски и тренутно су на почетном или нижем нивоу (А1 и А2).

Речник је такође одличан ослонац и предавачима српског као страног/нематерњег језика јер нуди јасна слика неопходних речи и израза које њихови ђаци/суденти треба да савладају до преласка на Б1 ниво. 

 

АЗ БУКИ СРПСКИ +

за младе (12-16 година)
1. издање

Ауторке:

Наташа Милићевић-Добромиров, Биљана Новковић Аџаип, Милица Кричковић

(Центар Азбукум, 2017/ ISBN 978-86-908295-9-0)
144 стране, пун колор

цена: 22 Евра

ЦЕФ: А1

Аз буки српски + је најновији програм Центра Азбукум намењен младима који почињу да уче српски језик. Ради се о занимљивом и систематичном курсу за учење српског који се састоји од лекција, вежбанки, игара, звучних записа, тестова и речника са преводом речи на енглески, немачки, руски, француски и мађарски језик. Богато илустрован и у пуном колору Аз буки српски + доноси грађу која ће учење учинити забавним, а садржај сваког часа обогатити занимљивим темама, текстовима и вежбама. Пажљиво је осмишљено постепено усвајање свакодневних ситуационих модела што помаже лакшем и бржем сналажењу у српском. Богаћењем речника кроз игре, вежбе читања и слушања, млади ће брзо и лако почети да се осамостаљивањем у говору, читању и писању.

Аз буки српски + намењен је узрасту од 12 до 16 година, али се лако може користити и у раду са млађим или старијим полазницима.

Садржај програма чине уџбеник (лекције, бежбанка, игре, звучни записи, решења вежби) и додатни материјал који се скида са интернета уз помоћ шифре која се налази у уџбенику. У додатном материјалу налазе се Речник са преводом речи на пет језика, Тестови и Приручник за предаваче.

 

 

УЧИМО СРПСКИ 1

4. издање (обновљено, прерађено, допуњено)

Аутори:

Наташа Милићевић Добромиров, Биљана Новковић Аџаип

(Центар Азбукум, 2013/ ISBN 978-86-908295-7-6)
256 страна, пун колор

цена: 26 Евра

ЦЕФ: А1, А2

Ово је програм за почетни ниво учења српског језика као страног. „Учимо српски 1“ доноси нов, освежен и функционалан приступ учењу српског. Обогаћен је новим темама, савременим текстовима, приказом свакодневних ситуација, граматичким вежбањима и богатом збирком аудио записа. У књизи се налазе лекције, вежбанка, тестови, преглед основа граматике, аудио материјали и вежбе за лакше усвајање гласова и писма српског језика. Уз уџбеник „Учимо српски 1“ иде и проширени речник са преводом српских речи на једанаест језика: енглески, руски, немачки, француски, италијански, шпански, румунски, мађарски, грчки, арапски и пољски језик.
„Учимо српски 1“ можете купити у Азбукуму.

 

 

Учимо српски 1 + цд

3. издање

Аутори:

Наташа Милићевић Добромиров, Биљана Новковић

(Центар Азбукум, 2009)
ЦЕФ: А1, А2
152 стране, пун колор

цена: 22 Евра / ТРЕНУТНО на снижењу: 17 Евра (ограничен број преосталих примерака)

Учимо српски 1 је намењен људима који тек почињу да уче српски или имају минимално предзнање. Према европској скали знања језика (ЦЕФ), Учимо српски 1 одговара нивоима А1 и А2. Састоји се од тринаест лекција, шест ревизорних тестова, три квиза, систематичног прегледа граматике, пуно вежбања граматике, писања, читања, разумевања. Ту је и аудио цд са више од 70 минута звучних записа.

 

 

Учимо српски 2 + аудио

обновљено 3. издање

Аутори:

Наташа Милићевић-Добромиров, Љиљана Ћук, Наташа Радуловић

(Центар Азбукум, 2011/ ISBN 978-86-908295-5-2)
160 страна

цена: 22 Евра

Сликовит, занимљив и користан уџбеник за оне који већ познају основе српске граматике, а желе да се језиком служе боље. Књига нуди интересантне тем за присвајање новог вокабулара, као и нових граматичких деоница. Уз ову књигу може се лако стићи до нивоа слободног изражавања на српском језику у готово свим ситуацијама.

Књигу можете купити у Азбукуму, као и у у књижарама широм Србије.

 

 

НАЈНОВИЈЕ ИЗДАЊЕ
СУПЕР СРПСКИ (лекције, вежбанка, тестови и аудио)

Једини програм за високи ниво учења српског као страног:

2.допуњено издање

Аутори:

Наташа Милићевић-Добромиров, Биљана Новковић, Дејана Војновић, Милица Кричковић

152 стране, пун колор Ниво (ЦЕФ): Б2, Ц1, Ц2

(Центар Азбукум, друго издање 2016)

цена: 33 Евра

Ово је програм за учење српсоког језика за високе нивое (Ц1 и Ц2). Најновије издање нуди лекције које приказују савремени српски језик и нуде интересантне теме, конверзацијске моделе. Ту су вежбе читања и разумевања текстова, усменог изражавање на различите начине, вежбе синонимије и хомонимије, прикази идиома и жаргона и реченичних констуркција. Уџбеник има богат извор звучних записа, Читанку из савремене српске књижевности, преглед граматике са вежбањима и решења, као и Вежбанку (која се налази у прилогу на интернету).
Вежбанка од 78 страна доноси додатна вежбања у оквиру датих лекција.
Тестови чине саставни део Вежбанке и помажу кориснику „Супер српског“ да прати свој напредак.
Уџбеник и Вежбанка нуде наставни материјал који се може користити на програмима који покривају 100 и више сати наставе.

Лекције
Читанка
Звучни записи
Вежбанка
Тестови

 

 

Граматика српског језика са вежбањима и решењима

Аутори:

Марина Курешевић, Драгана Белегишанин-Закић

(Центар Азбукум, 2016)

195 страна, ниво (ЦЕФ): А1, А2, Б1 и Б2

цена: 20 Евра

Изузетна књига за самостално учење или као додатни материјал уз дописне курсеве од почетног до средњег нивоа знања. Објашњења граматичких правила српског језика дата су у кратким сегментима, са пуно примера, вежбања и решењима (на крају књиге).

Сва објашњења су писана паралелно на српском и енглеском језику.

Књига се може набавити само у Центру Азбукум.

 

 

 

 

 

Аз буки српски 1 + Вежбанка 1 + цд

за децу која уче српски, узраста 8 до 12 година

Аутори:

Наташа Милићевић-Добромиров, Биљана Новковић, Мерима Аранитовић

(Центар Азбукум, 2008)

формат: 23,5 х 26 цм

пун колор

цена пакета: 22 Евра

Једноставан и сликовит програм за децу која немају никакво или поседују минимално знање српског језика, узраста 8 до 12 година, било да су српског или страног порекла.
Аз буки српски 1 састоји се од уџбеника, вежбанке и цд.

Кроз стрипове, приче, песме и квизове, дају се основе српског језика, оба писма, конверзациони модели, вежбе писања, слушања, читања и разумевања. Посебна пажња је посвећена свакодневним ситуацијама које деци омогућавају да се упознају не само са основним фондом речи, већ и са основним знањима о Србији, њеној култури, историји и географским особеностима.

Уз сваку лекцију иде речник (српски - енглески - немачки- француски).
На крају уџбеника налази се Упутство за предаваче и родитеље које пружа корисне савете и идеје како да се што успешније и лакше помогне детету да проговори српски језик.

 

 

 

 

 

АЗ БУКИ СРПСКИ 2

за децу и младе

1. издање

Аутоке:

Наташа Милићевић-Добромиров, Дејана Војновић, Милица Кричковић

164 стране, пун колор

(Центар Азбукум, 2016/ ISBN 978-86-908295-8-3)

цена: 25 Евра

Промо цена (до 21. јануара 2017.): 22 Евра

ЦЕФ: А2

Аз буки српски 2 је први програм овог типа на свету: намењен је деци и младима који желе да усаврше своје оскудно знање српског. Писан је за узраст од 11 до 15 година. Ипак, програм могу користити и старији и млађи од наведеног доба јер представља савршену комбинацију атрактивно представљеног материјала и систематичног приступа. Намењен је онима који већ имају неко предзнање: говоре, али праве грешке у изражавању и/или писању и често се осећају несигурно када треба да користе српски језик. Аз буки српски 2 доноси неопходну комбинацију наставних материјала који проверено олакшавају учење српског. У овом се програму налазе лекције и вежбанке пуне забавних тема, занимљивих игара и изазовних задатака. Право благо представљају звучни записи и вежбе које их прате. Они су креирани тако да симулирају ситуације из свакодневице које се тичу живота младих, а нуде и занимљиве приче и вежбе разумевања којима се боље увежбава научено. Осим лекција, вежбанке и звучних записа, Аз буки српски 2 има и читанку, ревизорне тестове, преглед граматике и речник са преводом речи из лекција на пет језика: енглески, руски, немачки, француски и мађарски. Будући да је визуелно изузетно атрактиван, а садржајно високо креативан и стимулативан, овај материјал представља непроцењиву помоћ у настави српског језика као страног за децу и младе. За предаваче је припремљен Припручник који их води кроз лекције, а за говорнике вољне да науче српски у ијекавској варијанти, обезбеђени су текстови за читање преиначени на ијекавицу.

Звучни записи, Речник, Упутства за предаваче и Текстови у ијекавској варијанти могу се преузети са интернета уз шифру коју свака књига носи са собом.

 

 

 

Распродате књиге:

 

Основе српске граматике

Аутор:

др Вера Васић.

(Центар Азбукум, 1996)

Распродато

Сажет и сликовит преглед основа српске граматике, од фонетике до синтаксе.

 

 

Учимо српски 2 + касета

Аутори:

Драгана Белегишанин-Закић, Саша Гламочак, Наташа Милићевић-Добромиров.

(Центар Азбукум, 2000)

Распродато

По свом садржају, граматичким пољима и вокабулару који обрађује, ова књига представља наставак уџбеника "Учимо српски 1". Ново издање је изашло из штампе 2006. године.